lauantai 3. tammikuuta 2015

Turvantalon vanhat näyttömökulissit


Turvantalossa 28.12.2014 pidetyn syntymäpäiväjuhlan yhteydessä Lammin Turvantalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Virtanen esitteli vieraille mm. näyttämön taustakuvaksi kiinnitetyt, vanhat näyttämökulissit. Kuva herätti juhlassa mukana olevien ihmisten keskuudessa keskustelua, ja kuvasta haluttiin tietää lisää.

Samaa taustakuvaa on käytetty lehtori Kaisu Koskuen kirjoittaman, vuoden 2000 joulukuussa julkaistun Lammin pitäjän historian III osan ns. kansipaperissa.

Aiheesta löytyi Lammin Kotiseutulehdessä 2001 julkaistu, Jaakko Rautavirran artikkeli, jossa kulissikuvasta kerrotaan mm. seuraavaa:

”Historian kannessa oleva kuva on puhuttanut Lammin vanhaa kirkonkylää muistavia lukijoita. Siitä on yritetty tunnistaa vanhoja rakennuksia ja pohdittu minkä ajan Lammia kuva esittää.

Kansikuva pohjautuu Turvantalossa säilytettävään isokokoiseen, 7,6 metriä leveään, kirkonkylää kuvaavaan vanhaan näyttämökulissiin. Aikansa palveltuaan se on ollut Turvantalon vintillä rapistumassa ja miltei unohduksissa. Nyt se on siirretty vintiltä takaisin näyttämölle.

Matti Siivonen valokuvasi kulissin Lammin pitäjän historia III osan kansikuvaa varten. Kulissi on maalattu suojeluskuntatalon näyttämön taustakuvaksi vuonna 1935. Vanha suojeluskuntatalo oli palanut 21.9.1934, jonka jälkeen uuden talon rakentaminen aloitettiin ripeästi.

Sen myötä tuli ajankohtaiseksi myös uuden näyttämön lavastaminen. 18.7.1935 pidetyssä kokouksessa päätettiin antaa näyttämön lavastaminen Uuno Peltosen tehtäväksi. Hän maalasi kyseisen kirkonkylää esittävän kulissin näyttämön taustakuvaksi. Kulissin reunasta löytyy merkintä:”U.P-nen H:linna 35”.

Kun kirkonkylän kuvaa tarkastelee lähemmin ja vertaa sitä maalausajankohdan eli vuoden 1935 valokuviin, voi päätellä, ettei Peltonen ole ottanut malliksi sen hetken kirkonkylää, vaan kuva kertoo taiteilijan ottamin vapauksin lähinnä 1920-luvun näkymistä. Kuvassa näkyy aika, jolloin kirkko on hiljattain rakennettu 29.4.1918 tapahtuneen kirkonkylän palon jäljiltä. Kirkko otettiin uusittuna käyttöön 1920. Isolukkarin rakennukset tien oikealla puolella ja tietä reunustavat puuaidat viittaavat 1930-lukua vanhempaan aikaan.

 1930-luvun valokuvissa Isolukkarin päärakennus on pidempi ja puuaitojen tilalla on piikkilanka-aidat.”

Asiasta enemmän kiinnostuneiden on hyvä tutustua Jaakko Rautavirran koko artikkeliin historiallisine vertailukuvineen. Artikkeli on Lammin Kotiseutulehdessä 2001 sivuilla 10-11. Kotiseutulehtiä löytyy mm. Lammin kirjastosta.

Koosteen laatinut HELENA HIRVINIEMI